Privacybeleid

Verantwoordelijk

Gift Gains
Postbus 34289
2400 AD Alphen aan den Rijn
The Netherlands
info@giftgains.com

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met info@giftgains.com.

Algemene informatie

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking stelt. De door jouw verstrekte gegevens worden via een beveiligde verbinding naar de door jou gekozen aanbieder verzonden, zodat zij in staat zijn om de aanvraag af te handelen.

Als je onze website bezoekt

Wanneer je gebruikt maakt van onze website worden er cookies in je browser geplaatst, zodat we kunnen zien hoe je onze website hebt gevonden en gebruikt. Deze cookies zijn 30 dagen geldig. Ook wordt jouw IP adres verzonden naar onze servers, om communicatie tussen jouw browser en onze servers mogelijk te maken. Zonder deze informatie zou onze website niet werken. Voor het tonen van de producten hebben we geen gegevens van je nodig. We slaan geen stukjes informatie op in je browser of op onze eigen servers. Wanner je onze website gebruikt is er communicatie tussen jouw browser en onze servers. Tijdens deze communicatie worden er geen persoonlijke gegevens meegestuurd naar onze servers. Wel is jouw IP adres bekend bij onze servers, omdat dit nodig is om de juiste data aan jouw browser terug te sturen. Zodra de server de juiste informatie aan jouw browser teruggezonden heeft is er bij ons geen informatie meer over jou bekend. Wel kan het zo zijn dat onze service provider jouw IP adres langer bewaart om onrechtmatige aanvallen op hun netwerk te voorkomen. Zodra je op een link klikt en doorverwezen wordt naar een shop, slaan wij de geanonimiseerde gegevens van deze klik op. Wij kunnen uit deze gegevens niet achterhalen wie je bent, maar slaan deze gegevens op om te kunnen analyseren welke producten populair zijn, om zo onze website te verbeteren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (waaronder Aanbieders) die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met info@giftgains.com. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.